सप्ताहान्त

सुन्तलीको बयान र गुल्टिएको बस 

नेपाल एम्बुलेन्स वर्कसपमा पठाइएको कसैलाई सम्झना भएन । अभिलेख समेत देखिएन !!! हो म त्यही गुल्टिएको बसमा छु ।

1 2 6 7

Copyright © 2023 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved