बेइजिङ डायरी

चिनियाँका बाह्र-सत्ताइस कुरा !

विभिन्न अंकलाई चिनियाँहरूले विश्वास गरेर ती अंकलाई राम्रो अथवा नराम्रो भन्नुको पछाडि ती अंकको उच्चारण पद्धतिले पनि काम गरेको छ। चिनियाँ शब्द उच्चारण चारवटा तहबाट हुने गर्छ। शब्द एउटै भए पनि उच्चारण तहअनुसार अर्थ फरक फरक हुन सक्छ।

1 2

Copyright © 2023 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved