संसदीय सुनुवाइ

प्रस्तावित तीन राजदूतको संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया शुरु

प्रस्तावित राजदूत उपर १० दिने उजुरी आह्वान गर्दै बुधबार गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँग उनीहरुको सुनुवाइ प्रक्रिया शुरु भएको हो।

Copyright © 2021 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved