अनलाइन कक्षा

अनुमति पाएर पनि पूर्ण रूपमा खुल्न सकेनन् उपत्यकाका विद्यालय

निर्देशिकाअनुसार अधिकांश विद्यालयले वैकल्पिक व्यवस्थाको माध्यमबाट पठनपाठन गराउन सकेनन्। फलस्वरूप विद्यार्थीको सिकाइ गुणस्तरीय हुन सकेन। विद्यालय खुलाउन अनुमति दिए पनि अधिकांश स्कूलले विद्यालय खुलाएका छैनन्।

Copyright © 2021 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved