वातावरण तथा जलवायु परिषद्

वातावरण तथा जलवायु परिषद् निष्प्रभावी, अन्तर्राष्ट्रिय दातालाई देखाउन मात्रै गठन!

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्ले पूर्णता पाएको छैन। वर्षमा कम्तीमा एक पटक परिषद्को बैठक बस्ने प्रावधान छ। तर, परिषद् गठन भएको दुई वर्षसम्ममा पनि विज्ञ नियुक्त भएका छैनन्।

Copyright © 2021 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved