गाई पूजा

यसकारण पुजिन्छ गाई

गाई दान गरेमात्र बैतर्नी खोला तर्ने, रिन, पाप, मोक्ष, रिसरागबाट मुक्त हुने भनियो। गाई दान गर्ने प्रकार नै गरुड पुराणले यस्तो लेख्यो, ‘एक, ऋण धेनु। दुई, पापापनोद धेनु। तीन, उत्क्रान्ति धेनु। चार, वैतरणी धेनु। पाँच, मोक्ष धेनु।’

Copyright © 2021 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved