किसमिस र अंगुर

किसमिस र अंगुरमा धेरै स्वस्थकर के हुन्छ ?

एजेन्सी । अंगुरलाई सुकाएर किसमिस बनाइन्छ । अंगुरमा ८० प्रतिशत पानी र किसमिसमा १५ प्रतिशत पानी बच्न जान्छ । किसमिस र अंगुर बराबर मात्रा लिँदा किसमिसको क्यालोरी धेरै हुन्छ । आधा कप अंगुरमा ३० क्यालोरी र किसमिसमा २५० क्यालोरी...

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved