विवश वस्ती

नेपाली साहित्यलाई ठेकेदारहरूबाट जोगाउन जरुरी भइसक्यो : डा. राजेन्द्र विमल

साहित्यका ठेकेदारहरू अस्थायी हुन्छन्, यिनीहरूका कार्य स्थायी हुँदैन। कुनै भुइँचालो आयो भने यिनीहरूका मान्यता भत्किन्छन्।

1 2

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved