ब्रान्को मिलेनोभिक

यसकारण संकटमा छैन पूँजीवाद

संकट पूँजीवादको होइन। यो त विश्वव्यापीकरणका असमान असर र परम्परागत रूपमा व्यवसायीकरण गर्न उपयुक्त नठानिएका क्षेत्रमा भएको पूँजीवादी विस्तारले सिर्जना गरेको संकट हो।

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved